Naše novinky

20 Března 2014

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta

Pro cizince začnou platit v roce 2014 nová pravidla k získání povolení k pobytu a k zaměstnání.

Na základě Novely zákona o pobytu cizinců bude Ministerstvo vnitra vydávat nový druh povolení k pobytu, tzv. zaměstnaneckou kartu.

Zaměstnanecká karta bude mít duální charakter, bude povolením k pobytu i zaměstnání zároveň. Naopak pojmy jako je povolení k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání a zelená karta z legislativy úplně vymizí.

Novela má především zajistit implementaci směrnice (Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU), která nařizuje jednotný postup při vyřizování žádostí o povolení k pobytu a práci pro občany třetích zemí.

Novela měla původně vstoupit v platnost v prosinci 2013, s ohledem na současnou politickou situaci je její účinnost odložena až na počátek roku 2014, přesný termín není ještě znám.