Naše novinky

20 Března 2014

Nový zákon

Nový zákon

Od 1. ledna 2014 bude platit nový zákon o získávání českého státního občanství.

Jednou z výhod tohoto zákona je umožnění tzv. dvojího občanství.

To například znamená, že po cizinci, který po 1. 1. 2014 požádá o udělení českého státního občanství, český stát již nebude požadovat, aby se zřekl svého dosavadního občanství (viz institut tzv. příslibu).

Umožnění dvojího občanství se bude dokonce vztahovat i na cizince, kteří podali nebo podají žádost o udělení občanství do 31. 12. 2013 a jejichž žádost nebude do 31. 12. 2013 vyřízena (viz § 74 nového zákona), takže je možné do určité míry kombinovat výhody dosavadní právní úpravy (snazší podmínky) s výhodou umožnění dvojího občanství dle nové úpravy.